ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

"ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ : ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 2009