"Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΙΗΣ/ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Παρουσίαση στο Συνέδριο της ΕΕΕ - 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

των Χρ. Τσουραμάνη - Όλγας Τζουραμάνη.
Παρουσίαση στο Συνέδριο ΕΕΜΕΚΕ 2016

ΠΟΡΝΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

των Χρ. Τσουραμάνη - Μ.Ε. Κορολή