ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

- στη θεωρία,
- στην πραγματικότητα και
- στον κινηματογράφο

Πληροφοριακός πόλεμος και ασφάλεια πληροφοριών

Μετάφραση & Επιμέλεια
Χρ. Τσουραμάνης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Εισαγωγή στη Βιοκοινωνική Εγκληματολογία